Stel je vraag
0

biologie erfelijkheidsleer oef44

asked 2019-06-25 18:54:14 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

hoe los je de gekoppeld zonder crossing over gedeelte? & bij onafhankelijke overerving deed ik 221*2=8 is dit correct?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:18:36 -0500

Martine@REBUS gravatar image

idd, 2 x 2 x 1 x 2 is 8

Bij koppeling heb je maar 2 opties, namelijk diegene die van de ouders gekomen zijn. Je weet niet wat bij wat ligt, maar je weet wel dat er maar 2 opties zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 18:54:14 -0500

Aantal keer gelezen: 49 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19