Stel je vraag
0

oef 57 bio

asked 2019-06-25 20:10:44 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

hoe los je deze oef op? ik dacht de kans te nemen waar persoon 3 een BORr heeft maar ik weet niet of de moeder drager is of niet. bij persoon 4 is da kans dat die ziek is 1/4 en AO 1/2

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-26 07:23:04 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Stap 1: kijk wat de genotypen zijn van 3 (BORr) en 4 (AOrr)

Stap 2: kijk welke gekoppeld zijn bij 3 (BR en Or), want deze zijn gekregen van de ouders

Stap 3: maak een kwadrant en reken dit uit

DUS BR komt 6% voor (is een van de recombinanten) Or komt 50% voor (vrouw had maar 2 gameten, dus 50-50)

50% van 6% = 3%

edit flag offensive delete link more
1

answered 2019-06-26 07:17:29 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet deze vraag oplossen met recombinantie

Dus persoon 3 is idd BORr en hij krijg BR en Or van zijn ouders, dus dit is gekoppeld. - Gameten BR (44) - Br (6) - OR (6) - Or (44)

Persoon 4 heeft AOrr (hier maakt de koppeling niet uit) - gameten Ar en Or elk 50%

Dit zet je in een kwadrant en dan zal je zien dat je 50% (dus de helft) van 6% nemen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 20:10:44 -0500

Aantal keer gelezen: 221 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19