Stel je vraag
0

Chemie 2014-augustus CoCa-Cola

asked 2016-06-10 06:45:25 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-07-02 09:54:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb uit de pH de concentratie H3O+ maar hoe moet ik dan verder werken?image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-11 02:09:42 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Fosforzuur is een zwak zuur. Hoewel meerwaardig kan je het als eenwaardig zuur beschouwen. De pH bereken je met de betreffende formule.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kan je elk meerwaardig zuur als eenwaardig beschouwen? Alvast bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-02 11:24:36 -0500 )edit

Voor meerwaardige zuren heb je meerdere Kz-waarden. Je zal zien dat naarmate er meer protonen worden afgegeven de waarden steeds sterker dalen; het betreffende zuur is dan minder gedissocieerd. Je dient dus te checken wat de situatie is. bij fosforzuur H3PO4/H2PO4^- Kz : 8.10^-3; H2PO4^-/HPO4^2-

Johan@REBUS ( 2017-07-02 11:35:36 -0500 )edit

Kz : 6 . 10^-8 en HPO4^2-/PO4^3- Kz 2 . 10^-13.

Johan@REBUS ( 2017-07-02 11:37:47 -0500 )edit

Enorm bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-02 15:45:26 -0500 )edit
1

answered 2017-06-07 13:16:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De pH van een zwak zuur: pH = 1/2 pKz - 1/2 log Cz. pH en pKz behoren tot de gegevens. De concentratie kan je dan bepalen; in mol per liter. Hieruit vindt je dan het aantal mol fosforzuur in de gegeven hoeveelheid.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-10 06:45:25 -0500

Aantal keer gelezen: 223 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17