Stel je vraag
0

Voortplanting historische vraag 32

asked 2019-06-26 06:09:10 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hallo,

Ik snap wel dat het antwoord C moet zijn, maar er staat "oögenese leidt tot vorming van 1 EICEL of oötide". Maar een oötide bestaat toch uit het haploïd chromosomenaantal van de zaadcel en het haploïd chromosomenaantal van de eicel? Dus een oötide is toch niet enkel een eicel of wel? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:14:57 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het klopt wat je zegt :)

Maar de andere zijn gewoon zo fout, dat je nog altijd C moet nemen, met dat in je achterhoofd :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje!! :)

Kyara.Vanderveken ( 2019-06-26 07:35:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 06:09:10 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19