Stel je vraag
0

Voortplanting historische vraag 14

asked 2019-06-26 06:11:57 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

In mijn boek van biogenie staat er dat de poollichaampjes wel atrofiëren of is dit niet hetzelfde als "worden geabsorbeerd"? Bedankt :)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:12:43 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het antwoord is daar C, dus dat ze idd weggaan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah oke, want in mijn oplossingen stond dat het D was dus ik was in de war, bedankt!!

Kyara.Vanderveken ( 2019-06-26 07:34:52 -0500 )edit

Ik dacht het wel :) veel succes

Martine@REBUS ( 2019-06-28 03:04:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 06:11:57 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19