Stel je vraag
0

Fysica Augustus 2017 vraag 7

asked 2019-06-26 08:00:29 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Ik begrijp niet dat de grafiek voor a er zo uit ziet. Normaal gezien is het toch een gespiegelde sinusoïdale aangezien het de tweede afgeleide van de y(t) is en hier is het precies de tweede bissectrice.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 11:20:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een sinusoidale als je a in functie van de tijd neemt bij een trilling (let op, dit is geen golf)

Wat je moet doen is de uitwijking in de x richting nemen en de versnelling ook (normaal zetten we dit op de y-as)

x = A sin (omega t)

v = omega A cos (omega t)

a = - omega² sin (omega t)

En nu zie je waar de min vandaan komt! a = - constante x

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 08:00:29 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19