Stel je vraag
0

Fysica Juli 2017 vraag 11

asked 2019-06-26 09:55:05 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Ik begrijp niet hoe de oplossing C kan zijn aangezien ik met mijn schets A als antwoord krijg. Ik vind ook geen schets waarvoor C het antwoord zou zijn. Iemand die enig idee heeft of een correcte schets?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 11:43:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb het gevonden. Als je de rode lijn trekt dan kom je als snijpunt met het blokje een punt uit dat boven ligt. De afbuiging zou dan langs de andere kant moeten zijn.

Hoe je dit echter zo goed moet kunnen zien als je enkel met je identiteitskaart een lijntje kan trekken?!

C:\fakepath\juli 2017 vraag11.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-26 11:14:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Blijkbaar is A een extreme buiging en zou het eerder als C gezien worden. Ook C ligt op een verlengde van de gebogen straal.

Dit is een vraag waarover ook bij lesgevers veel onduidelijkheid bestond.

Iemand een betere uitleg (gevonden)?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 09:55:05 -0500

Aantal keer gelezen: 288 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19