Stel je vraag
0

Biologie oefening 50 erfelijkheidsleer

asked 2019-06-26 10:10:59 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hey! Ik snap niet zo goed hoe ik aan deze oefening moet beginnen. Wat bedoelen ze met "de homozygoten kruisen onderling verder"? Betekent dit dat AABB kruist met AABB bijvoorbeeld of dat AABB kruist met aabb, AAbb met aaBB etc...? Alvast bedankt :)

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 14:34:48 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

C:\fakepath\biologie.jpg

Hey!! Ik heb ze nu nog is geprobeerd, maar ik denk dat ik nog steeds helemaal verkeerd bezig ben (zie afbeelding), want nu zit ik helemaal vast.. Alvast bedankt!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je doet AABB niet met AABB...

Martine@REBUS ( 2019-06-29 16:55:33 -0500 )edit
0

answered 2019-06-27 02:42:54 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Alle 4 de homozygoten (AABB, AAbb, aaBB, aabb) paren met alle 4 de homozygoten.

Dus eigenlijk krijg je terug een kwadrant zoals er al in de oefeningen staat, dus heb je 4 van de 16 homozygoten.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 10:10:59 -0500

Aantal keer gelezen: 261 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19