Stel je vraag
0

Fysica 5.2.6

asked 2019-06-26 13:28:34 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Ik heb deze oefening proberen op te lossen met W = m.c.(delta)T en dan 72% van 58.24 genomen omdat de rest verloren gaat en dan de formule aangepast met: P.t = m.c.(delta)T en dan omgevormd naar c en ingevuld maar ik kom niet op de juiste oplossing. Hoe moet ik deze oefening oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 14:14:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

c = (58.24 x 0.72 x 150)/(0.34 x 21) = 880.9 J/ kg °C

Op het eerste gezicht zie ik geen fout in je methode.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-26 14:27:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 13:28:34 -0500

Aantal keer gelezen: 62 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19