Stel je vraag
0

4.3.5 fysica

asked 2019-06-27 04:07:03 -0500

Hallo!

Bij deze vraag zit ik vast. Ik heb opgeschreven tijdens de les dat FA= rho.V.g= 0,5N. Ik heb ook aangeduid dat het juiste antwoord A moet zijn. Maar ik weet niet hoe ik verder moet. Kan iemand hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 04:48:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De archimedeskracht zorgt ervoor dat het gewicht op de linkse weegschaal groter wordt. (denk aan een ouderwetse weegschaal met gewichtjes). Links zal de massa dan 50 gram groter zijn.

Rechts moet er een normaalkracht zijn op de weegschaal gelijk aan de archimedeskracht. Dit geeft een gewichtstoename van 50 gram.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 04:07:03 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19