Stel je vraag
0

Meetkunde oefening 2.1.21

asked 2019-06-27 04:48:36 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hallo! Ik snap niet zo goed hoe je hieraan begint. De sin^2(x) is altijd positief dus de mogelijke gehele getallen zijn dan 0 en 1 toch? En als je dat dan maal 2 doet heb je 0 of 2 als mogelijkheden, klopt dit of zit ik helemaal fout? Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-27 05:00:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er zijn 3 gehele getallen: 0 , 1 en 2 en voor elk van deze getallen moet je de goniometrische vergelijking oplossen. Gelet op de grenzen zou je dan 9 oplossingen moeten bekomen.

Als je dat hebt mag je het publiceren zodat je collega's er ook iets aan hebben.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 04:48:36 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19