Stel je vraag
0

Fysica 3.2.12

asked 2019-06-27 04:48:52 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

Bij vraag c ga ik er vanuit dat we de potentiële energie gelijk mogen stellen aan de kinetische om deze vraag op te lossen, maar ik snap niet helemaal waarom dat juist mag. Kan iemand mij hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 04:56:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je mag hier niet de potentiële energie gelijk stellen aan de kinetische, want je hebt energie toegevoegd door de kracht.

De arbeid van de spankracht is 100 N maal 5 m = 500 J

Deze arbeid moet gelijk zijn aan de kinetische energie + de potentiële energie.

Potentiële energie: m g h = 250 J

De andere 250 J is dan de kinetische energie.

Kom je er zo uit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 04:48:52 -0500

Aantal keer gelezen: 56 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19