Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheidsleer oef 54

asked 2019-06-27 11:40:45 -0500

Morgane.VandenBossche gravatar image

Zou iemand mij kunnen helpen (biologie) met oefening 54 van de historische vragen, hoofdstuk 6 pagina 79? Ik begrijp niet waarom het niet mogelijk is dat geen enkel kind de ziekte overerft?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 03:15:28 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Kijk eens naar oefening 30 in hetzelfde deel. Deze is eigenlijk een uitwerking hiervan. Dan zie je dat de kans op ziekte 1/9 is, maar er is dus ook een kans dat geen enkel kind de ziekte overerft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus de stelling “het is mogelijk dat geen enkel kind de ziekte overerft” is juist. Antwoord C dus?

Morgane.VandenBossche ( 2019-06-29 10:27:47 -0500 )edit

Idd C klopt

Martine@REBUS ( 2019-06-29 16:57:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 11:40:45 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19