Stel je vraag
0

biologie: anaeroob milieu lysosomen

asked 2019-06-27 13:04:10 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Waarom zijn lysosomen niet actief in een anaeroob milieu bij een eencellig autotroof organisme? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 03:44:21 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Gaat dit over een vraag van de cursus?

Een autotroof ééncellig organisme leeft tijdelijk in een volledig anaëroob milieu. Welke organel(len) zal (zullen) in een dergelijk organisme niet functioneel zijn? A. Chloroplasten B. Golgi-apparaat C. Lysosomen D. Mitochondriën

Want het antwoord op deze is D.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het dan perongeluk nog extra aangeduid naast de mitochondriën denk ik, dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-28 12:34:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-27 13:04:10 -0500

Aantal keer gelezen: 398 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19