Stel je vraag
0

pil biologie

asked 2019-06-27 17:26:06 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Hallo, in de pil zit veel oestrogeen en progesteron maar wat doen deze hormonen met het lichaam?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-28 03:03:30 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze hormonen zorgen ervoor dat je geen ovulatie hebt, minder aangroei van het baarmoederslijmvlies en ondoordringbaar maken van de slijmprop. Kijk vooral eens naar de grafiek... het lichaam bevindt zich in de "luteale fase"

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 17:26:06 -0500

Aantal keer gelezen: 175 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19