Stel je vraag
1

Fysica 10.1.10

asked 2019-06-28 03:59:31 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

Beste, Bij deze vraag begrijp ik volledig de redenering waarbij we de veerconstanten moeten optellen, maar bij de theorie over veerkracht staat er dat we veerconstanten van in serie geschakelde veren niet mogen optellen. Hoe zit dit juist?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 11:58:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De veerconstanten van veren in parallel moet je wel optellen. Het ziet er op het eerste zicht niet zo uit, maar deze veren staan in parallel. Als je de ene veer uitrekt druk je de andere samen. In beide gevallen heb je een veerkracht.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 03:59:31 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19