Stel je vraag
0

Chemie titraties

asked 2019-06-28 05:20:34 -0500

Kathleen gravatar image

Beste, ik snap op p.67 van de cursus het beschreven voorbeeld niet zo goed. Hoe kan je aan de hand van een gegeven omslaggebied bepalen of het voor een titratie van een zwak of sterk zuur mogelijk is deze indicator te gebruiken? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 14:58:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-28 15:10:01 -0500

Deze theorie is een extra aanvulling op het gebruik van kleurindicatoren.

Je kan vaststellen dat je deze theorie niet zult nodig hebben om de historische vragen (extra oefeningenreeks - bundel Rebus) op te lossen. Best is de focus te houden op deze oefeningen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 05:20:34 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19