Stel je vraag
0

Fysica 8.3.4

asked 2019-06-28 12:24:10 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Beste Als je het behoud van energie toepast hoe moet je dit dan bekijken? dus E1=E2, als het elektron nog op de plaat is met de hogere potentiaal dus E1=E elekPot en nog geen kinetische energie is dan begrijp ik niet zo goed hoe je dit ga bekijken in het rechterlid. Ga je het bekijken vanop het exacte moment als het elektron aankomt bij de plaat op lagere potentiaal dat je enkel dan nog kinetische energie hebt en geen potentiele en dus mag direct mag omvormen naar de snelheid? Of ga je zeggen dat er dan nog steeds een Elektrische Pot Energie is? Als dit soort nadenken even verduidelijkt kan worden, ook in het algemeen bij andere oefeningen bv. met het opgooien van een bal?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 16:04:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de potentiële energie schrijven als Q maal potentiaalverschil en dan heb je aan de andere kant van de vergelijking geen potentiaalverschil meer maar wel kinetische energie.

Als je een bal opgooit heb je aan het begin kinetische energie, en die zet je dan om naar potentiêle energie (gravitatie). Vervolgens valt de bal terug naar beneden en heb je opnieuw kinetische energie. Als er geen energie verloren gaat door wrijving met de lucht blijft de energie constant.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 12:24:10 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19