Stel je vraag
1

Vraag 9 arts 2018 fysica

asked 2019-06-28 12:43:14 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

updated 2019-06-28 15:09:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

https://toelatingsexamenartstandarts.... Hallo :) Bij deze vraag snap ik niet waarom het antwoord D moet zijn. Ik snap dat A en C niet kunnen omdat B in het punt 0 start, maar als ik dit verder teken, zie ik dat het daarna naar beneden gaat dus dan zou ik antwoord B denken.. Zou iemand me kunnen helpen? Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 15:09:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je het zo zien? Het punt B ligt 3/4 golflengte verder, dus zal de trilling daar 3/4 periode later aankomen. Je moet dus de tijdsgrafiek 3/4 periode terug zetten. Dat kan je ook oplossen door 1/4 periode verder te gaan want dat komt op hetzelfde neer. Dus oplossing D

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik vind het moeilijk om dat in te zien, maar bedankt voor je uitleg! Luc had mij geleerd dat als y ifv t staat je dan rechts moet kijken voor de toekomst; voor een rechtslopende golf moet je links kijken voor de toekomst als y ifv x. Hier staat y ifv t dus dacht ik dat je dan rechts moest kijken?

Kyara.Vanderveken ( 2019-06-29 06:51:04 -0500 )edit

Ja, maar het punt B staat rechts van A, dus de golf komt daar later aan.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 08:04:11 -0500 )edit
0

answered 2019-06-28 14:55:54 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Dankjewel voor je uitleg, maar ik snap het eigenlijk nog steeds niet, want als ik dat teken kom ik op B uit (zie bijlage). Interpreteer ik het dan fout of? Sorry en bedankt voor je tijd!C:\fakepath\fysica.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-28 13:04:43 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Ik heb voor B op Tijdstip 0 de golf langs de negatieve x een beetje verlengt bij de tekening in de opgave en ook de situatie beetje later apart ernaast geschetst dan zie je dat B naar boven beweegt en dat geldt enkel voor D bij B beweegt ie juist naar beneden. Voor A en C heb ik ook hetzelfde gedaan. Ik hoop dat dit ee beetje duidelijker wordt zo. Mvg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 12:43:14 -0500

Aantal keer gelezen: 183 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19