Stel je vraag
0

Wiskunde 2018 tandarts vraag 7

asked 2019-06-28 12:58:24 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-28 15:58:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Hoe los je dit op, ik berekende reeds de afgeleide?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 13:17:27 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Als je de afgeleide hebt berekend dan kan je zeggen dus dat de vergelijking van de raaklijn door de oorsprong: y=ax en dan wordt het y=(2-1/x)x en dan y=2x-1 is dan uw raaklijn. Dan het raakpunt vinden door het stelsel van y=2x-1 en die van de opgave gelijk te stellen aan elkaar. Dan krijg je de x en y co├Ârdinaten van het punt en dan kan je dus omvormen: y=mx en m=y/x. Hopelijk is dit duidelijk zo. Mvg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 12:58:24 -0500

Aantal keer gelezen: 196 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19