Stel je vraag
0

Chemie 2012-juli vraag

asked 2016-06-11 10:14:29 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

updated 2017-09-03 14:12:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik dacht dat het juiste antwoord A was? Volgens de site kaveurne is B het juiste antwoord. Moet je dan geen rekening houden met de H20 achter de pijl die ook voorkomt als H+ en OH-?

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-11 om 17.08.31.png

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 13:42:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het betreft hier een neutralisatie-reactie van NaOH met HCl; een zuur reageert met een base tot vorming van een zout en water. De gegeven concentraties zijn uitgedrukt in mol/liter. Als je deze mol-concentraties gebruikt en de reactievergelijking uitwerkt dan bekom je de reactieproducten in een 2 liter volume. De gegeven A,B,C & D-mogelijkheden zijn in mol/liter gegeven. Dus: ... .Ga na welke reactieproducten je in de waterige oplossing hebt. Indien deze stoffen volledig ioniseren krijg je de resp. ionen in litervolume. Dit is dan het resultaat van jouw uitwerking. Ahv. dit resultaat kan je je keuze maken uit de geven antwoordmogelijkheden. Algemeen: werk de opgave uit tot je een resultaat vindt dat je aanstaat (zonder de gegeven A, B, ... te bekijken) en ga pas dan na welk gegeven antwoord met dit resultaat overeenkomt. En maakt je keuze.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw uitleg! In de les had ik gezien dat H20 ook splitst en dus in ionen voorkomt. Ik begrijp dat dat niet kan aangezien het over een neutralisatie-reactie gaat.

Paulien.Verbiest ( 2016-06-12 03:57:21 -0500 )edit
0

answered 2016-06-11 10:50:01 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

C:\fakepath\13434247_1094904643888498_2064549704_n.jpg

Is dit een foute redenering?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-11 10:28:02 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En wat met de H2O's waarin NaOH en HCL zijn opgelost om de betreffende oplosssingen te bereiden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-11 10:14:29 -0500

Aantal keer gelezen: 826 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17