Stel je vraag
0

Fysica 8.5.5

asked 2019-06-28 13:49:43 -0500

Omar.ElHaji gravatar image

Ik begrijp hier niet zo goed waarom er twee krachten zijn? De flux daalt dus gaat er terug een aantrekking maar door wat komt de afstoting? Alvast bedankt! Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 14:08:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De flux daalt. Tot daar zit je goed.

De daling van de flux veroorzaakt een inductiestroom in wijzerzin.

De zijde van de winding dichtst bij de geleider heeft een stroom in dezelfde richting als de geleider. Twee stromen in dezelfde richting: aantrekking.

De zijde van de winding verst van de geleider heeft een stroom in tegengestelde richting als de geleider. Twee stromen in tegengestelde richting: afstoting.

De afgestoten geleider zit er verder af, dus is de kracht daar kleiner.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Aah ja zo! Bedankt!

Omar.ElHaji ( 2019-06-28 14:55:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 13:49:43 -0500

Aantal keer gelezen: 83 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19