Stel je vraag
0

Chemie 2016 Augustus Vraag 9

asked 2019-06-29 04:50:11 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-29 09:09:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik loste deze oefening op en kwam uit op het feit dat er 9 * 10^-3 mol H+ werd verbruikt. Er werd nadien gezegd dat je dit moest delen door 2 omdat waterstofgas bestaat uit 2 waterstofatomen. Ik zou dan eerder denken dat je het moet vermenigvuldigen met 2 i.p.v. delen ... Kan iemand me helpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 09:07:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-29 09:08:25 -0500

Het metaal zouden we kunnen voorstellen door X.

De reactie wordt dus:

2 X + 2 HCl --> 2 XCl + H2

Als er dus 9*10^-3 mol H+ wordt gebruikt ontstaat er dus de helft aantal mol H2.

Dus oplossing B

Kan je hiermee verder?

PS: Tip - schrijf altijd de reactievergelijking en maak het schema !!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, zo zie ik het wel !!

Kathleen ( 2019-06-29 12:11:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 04:50:11 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19