Stel je vraag
1

wiskunde 2018 vraag 10 (arts)

asked 2019-06-29 07:43:40 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

updated 2019-06-30 08:08:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe kan je deze oefening snel oplossen? Want in de oefeningenbundel staat ook zo'n oefening maar daar was c0 een nulpunt en in deze vraag niet. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 08:28:09 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Ik zag het zo: je vult p(1) in in beide functies dan heb je c0=-1 want al de rest valt weg Dan p(2) invullen en weeral valt er veel weg Deze methode nog voor p(3) en je kan oplossen naar c1 en c2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Geweldig, daar had ik nog niet aan gedacht!

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 08:41:22 -0500 )edit
1

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-30 01:29:48 -0500 )edit
0

answered 2019-06-29 08:07:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-06-29 08:08:08 -0500

Deze kan ik ook niet echt snel oplossen. De Co en C3 gaan snel maar de rest is een oefening in precisie rekenen. Iemand een betere methode gevonden?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 07:43:40 -0500

Aantal keer gelezen: 189 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19