Stel je vraag
0

Chemie : Vraag 4.4.3

asked 2019-06-29 08:01:55 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-06-29 09:10:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

hallo moet je hier geen reactievergelijking opstellen? Ag2S->2Ag + S want als ik dat doe en aantal mol Ag2s bereken kom ik 2.14mol uit en ik weet dat er 2x meer mol zilver ontstaat dus aantal mol zilver is dan 4.28mol als ik de massa wil berekenen moet je toch als molaire massa 2x Ag nemen. maar als ik dat doe is het verkeerd maar als je 1x de molaire massa neemt kom je dan juist

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 08:51:09 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

jaa bedankt

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-29 08:44:13 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Lees de opgave eens zorgvuldig. Er staat dat de zuiverheid van het erts argentiet 70 % is. Dit wilt zeggen dat de massa Ag2S slechts 70 % is van de massa van 631 gram.

Kom je met behulp van deze tip de juiste waarde uit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 08:01:55 -0500

Aantal keer gelezen: 299 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19