Stel je vraag
0

fysica juli 2016 vraag 2

asked 2019-06-29 12:26:14 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

ik dacht bij deze vraag dat het antwoord B was, omdat de versnelling naar het middelpunt wijst. Kan iemand me verbeteren?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 12:44:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De versnelling wijst alleen naar het midden bij een ECB. Een slinger in een zwaartekrachtveld voert geen ECB uit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus heeft de versnelling hier gewoon een tangentieel en een normaal component? Klopt het dan dat als de versnelling alleen een normaal component heeft dat hij naar het midden wijst? Hoe wijst hij dan wanneer er alleen een tangentieel component is?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-30 08:54:27 -0500 )edit

Dan is de versnelling alleen volgens de raaklijn. Dat zou je kunnen krijgen als je deze slinger nog hoger loslaat (als het een horloge zou zijn om 9u of 3u) Er is dan geen beginsnelheid en centripetaal versnelling, alleen een tangentiële versnelling m.g

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 09:01:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 12:26:14 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19