Stel je vraag
0

Wiskunde analytische meetkunde raaklijnen vraagstuk

asked 2019-06-29 15:33:00 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-29 15:33:14 -0500

"Wat is de rico van de raaklijn in het nulpunt van f(x)=ln(x)? (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2 --> ik heb aangeduid antwoord C maar ik kan er niet aan uit hoe ik erop gekomen ben.

Mijn methodiek gaat als volgt: 1) nulpunt f(x) = ln(x) <-> 0=ln(x) --> x=1 (0,1) 2) f=r: lnx = m(x-0) + 1 <-> lnx = mx + 1 3) f'=r': 1/x=m 4) m invullen in f=r: lnx = (1/x)x+1 <-> lnx=2 --> x hieruit halen e^2 = x --> 1/(e^2) = m ≠ aan een van de oplossingsmogelijkheden ik zie niet meteen wat ik fout doe

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 16:23:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rico van de raaklijn in een punt is de afgeleide in dat punt.

De afgeleide van ln (x) is 1/x

de afgeleide in het punt (0.1) is 1/1 of gewoon 1

Je hebt het dus veel te ingewikkeld gemaakt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ahja ik zie het wat ik mis deed. ik had een verkeerde grafiek voor me waardoor ik de verkeerde coördinaten had genomen! de coordinaten van het nulpunt zijn (1,0) ipv (0,1). Dan komt het wel uit als ik die coordinaten gebruik! super bedankt!

Marie-France.Delen ( 2019-06-30 05:22:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 15:33:00 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19