Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheid vraag 44 cursus

asked 2019-06-30 02:31:34 -0500

Céleste gravatar image

Ik snap niet hoe je kan berekenen hoeveel genotypische gameten worden geproduceerd als de genen gekoppeld overerven zonder crossing over. Alvast bedankt om te antwoorden. image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 02:37:35 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Zonder crossing over zijn er slechts 2, de originele maternale en paternale.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-30 05:34:21 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

updated 2019-06-30 05:34:36 -0500

Volgens mij gaat de redenering als volgt: Bij gekoppelde overerving worden de gameten gewoon in 2 gesplitst met alle genen die aanwezig en zijn er geen verschillende mogelijkheden mogelijk van genotypes omdat men gewoon mag veronderstellen dat er geen mixing heeft plaatsgevonden van de genen. Met als gevolg dat de alleen gekoppeld doorgegeven worden en dus op hun plaats blijven op de chromosomen. Daarom slechts 2 mogelijke genotypen mogelijk bij overerving zonder crossing over.

voor de onafhankelijke overerving best alle mogelijkheden uitschrijven en zo kom je aan 8 mogelijkheden:

1 ABcD 2 ABcD 3 ABcd

4 Abcd

5 aBcD 6 aBcd

7 abcD 8 abcd

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!!

Céleste ( 2019-06-30 07:46:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 02:31:34 -0500

Aantal keer gelezen: 552 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19