Stel je vraag
0

Fysica 2003 juli vraag 2

asked 2019-06-30 04:00:55 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-30 08:07:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

"Een elektrisch geladen bolletje met massa 7,5g en lading 30 microCoulomb hangt tussen 2 koperen platen aan een touwtje. Als men tussen de platen een potentiaalverschil van 150 V aanlegt, maakt het touwtje een hoek α met de verticale waarbij tan α = 1⁄2. Bereken de afstand tussen de platen." Hoe begin ik aan deze oefening? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan ik gewoon de krachten op de massa tekenen en dan tan= overstaande zijde/aanliggende zijde? Dat zou dan Fe/Fg zijn. en dan daaruit de afstand van de massa tot de plaat berekenen en zo via de hoek de afstand tussen de 2 platen. Of is dit niet correct?

Lize.VanderWilt ( 2019-06-30 04:02:55 -0500 )edit

Oke bedankt! Nog een vraagje, ik zie de massa en straal van de aarde niet meteen op het formularium staan maar we hebben deze soms wel nodig om de gravitatiekracht te berekenen... Kunnen we deze dan beter vanbuiten leren of zijn deze gegeven op het examen?

Lize.VanderWilt ( 2019-06-30 04:31:01 -0500 )edit

Het enige wat je nodig kan hebben is de grote G en voor g mag je 10m/s² gebruiken. Je moet wel weten dat g = G (massa aarde)/(straal aarde)²

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 04:42:23 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 04:17:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zo zou ik het ook doen. De resulterende kracht is altijd in het verlengde van het touw. De elektrische kracht is EQ, de zwaartekracht is mg en je enige onbekende hier is E = V/d

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 04:00:55 -0500

Aantal keer gelezen: 221 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19