Stel je vraag
0

Biologie leerstof

asked 2019-06-30 04:03:29 -0500

Kathleen gravatar image

Beste, ik heb 2 korte vragen over de leerstof: - Er werd tijdens de verbetering van het simulatie-examen gezegd dat pijn behoort tot receptoren die gespecialiseerde cellen zijn. In het handboek 3.2 p.176 staat pijnreceptoren echter in de kolom van de receptoren die vrije zenuwuiteinden zijn. Tot welke categorie behoort een pijnprikkel dan? - Het ATP-systeem behoort tot alle levende organismen, maar worden virussen hier dan wel of niet bij gerekend? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

En waarom is de glycolyse wel aeroob? Je hebt hier toch ook de geoxideerde vorm van ATP en NADH nodig om het opnieuw te laten doorgaan en deze worden toch gereduceerd door O2 zoals bij de citroenzuurcyclus?

Kathleen ( 2019-06-30 05:05:11 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 02:43:41 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Koen laat weten dat dit een verspreking was, dus het handboek klopt.

Een virus is geen levend wezen, en parasiteert letterlijk op alles van de gastheer.

Glycolyse is anaeroob, maar behoort wel als 1 van de 3 stappen bij het aerobe stelsel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 04:03:29 -0500

Aantal keer gelezen: 689 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19