Stel je vraag
0

wiskunde 1.4.8

asked 2016-06-12 09:27:10 -0500

Eline gravatar image

image description

Bij 1.4.8 kom ik maar niet aan x is 1 , y is 2 , z is 1. is mijn stelsel misschien fout opgesteld? want een rekenfoutje vind ik ook niet.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-12 10:27:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste vergelijking is fout. Het moet zijn 700x +500y +300z =3400. Probeer nu nog eens!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-12 09:27:10 -0500

Aantal keer gelezen: 182 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '16