Stel je vraag
0

Fysica (arts) 2009 - Augustus Vraag 7

asked 2019-06-30 05:53:01 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-30 08:05:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Waarom kan antwoord B hier niet juist zijn? Alvast bedankt! C:\fakepath\Fysica.png

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan je de vraag er ook even bij geven?

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 06:36:05 -0500 )edit

Ik heb de vraag toegevoegd.

Lize.VanderWilt ( 2019-06-30 07:01:28 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 07:02:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij B is er een stand waar de stroombron wel in een gesloten keten staat, maar de lamp niet. Dat is een kortsluiting van de batterij en zoiets kan de bedoeling niet zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt! Nog een vraagje: De stroomzin gaat van + naar - zoals protonen, wanneer een positieve lading dan beweegt door een magnetisch veld is de zin van zijn snelheid dan altijd gelijk aan die van de stroom?

Lize.VanderWilt ( 2019-06-30 07:10:47 -0500 )edit

Ja, zo kan je dat zien /onthouden.

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 07:25:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 05:53:01 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19