Stel je vraag
0

fysica 2018 arts vraag 3

asked 2019-06-30 07:30:29 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-30 08:03:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zit vast bij deze vraag bij het bereken van de stroom van de amperemeter 1, ik kom iets anders uit. Hoe moet deze? Van de drie andere weet ik hoe ik het moet bereken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 07:44:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-06-30 08:19:31 -0500

Je hebt die stroom niet nodig want het is duidelijk R4. Zie tekening

C:\fakepath\Fysica arts 2018 vraag 3.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het moet toch antwoord D zijn? Volgens de site toch.

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-30 08:11:43 -0500 )edit

Je hebt gelijk ik ben even te snel geweest. Zal het proberen te verbeteren

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 08:16:01 -0500 )edit

Geen probleem! Had even stress dat mijn redenering totaal verkeerd zou zijn :)

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-30 08:20:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 07:30:29 -0500

Aantal keer gelezen: 210 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19