Stel je vraag
0

Fysica juli 2017 vraag 8

asked 2019-06-30 07:30:51 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-30 08:02:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

Hoe haal je uit deze beperkte gegevens de periode? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 07:48:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

m.g = m.a en van de a weten we: a = (omega)².R zodat we nu met deze omega de periode kunnen berekenen: * T = 2pi/omega*

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe komt het dat de zwaartekracht gelijk is aan de centripetale kracht?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-30 09:41:13 -0500 )edit

De twee balletjes bevinden zich in een stabiele positie. Als het draaiende balletje te snel draait zal het hangende balletje door het gat getrokken worden.Omgekeerd als het draaiende balletje te traag draait wordt het door het gat getrokken door het hangende balletje

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 09:44:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 07:30:51 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19