Stel je vraag
0

Fysica 11.3.12

asked 2016-06-12 14:50:06 -0500

Cedric.Henderix gravatar image

Ik zit vast bij deze vraag over een onderwaterweging. Als ik Fz gelijkstel aan Fa dan slaag ik er wel in om het volume van de vrouw te berekenen, maar ik zie niet in op welke manier ik het vetpercentage hieruit zou kunnen berekenen.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-12 15:06:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Massa gedeeld door volume geeft het soortelijk gewicht van de vrouw. Dan schrijf je volgende vergelijking:

[900kg/m³ (x) Volume] + [1100kg/m³ (1-x) Volume] = massa vrouw.

Hier kan je dan X uit berekenen. Dat is de fractie vet in het lichaam.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-12 14:50:06 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '16