Stel je vraag
0

fysica augustus vraag 6 2016

asked 2019-06-30 10:08:22 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-06-30 16:31:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe weet je hier dat het D is en niet B?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

bedoel je niet vraag 8 van 2018?

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 10:11:43 -0500 )edit

Kijk ook eens of deze vraag al niet beantwoord is.

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 10:12:14 -0500 )edit

Ik bedoelde ipv van arts augustus, oeps! Ik heb de vraag opgezocht maar daar stond het foute antwoord namelijk A maar het is D.

Cha ( 2019-06-30 16:17:01 -0500 )edit

Ik weet dat de golf met 5 cm naar rechts is opgeschoven maar dat is bij B en D zo. Maar hoe kan je B dan elimineren?

Cha ( 2019-06-30 16:17:53 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 16:30:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Alleen D begint op (0.0), en schuift in een kwart periode een kwart golflengte naar rechts.

C:\fakepath\fysica augustus 2016 vraag 6.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet zo goed waarom het D is, want k is toch positief dus de golf zou toch naar links bewegen? Dus wat is de betekenis van een negatieve periode? En in een y(x) grafiek kan je toch eigenlijk enkel de golflengte zien?

Alexi.DePreter ( 2019-07-01 02:06:25 -0500 )edit

Opgelet: je kijkt niet naar het teken van k maar naar een verschil tussen de tekens. één positief en één negatief, de golf gaat naar rechts. Allebei positief of allebei negatief en de golf gaat naar links.

Myriam@REBUS ( 2019-07-01 02:11:23 -0500 )edit
1

Oke super hard bedankt!

Alexi.DePreter ( 2019-07-01 02:41:38 -0500 )edit
1

Dankjewel!

Cha ( 2019-07-01 07:56:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-30 10:08:22 -0500

Aantal keer gelezen: 272 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19