Stel je vraag
0

fysica juli 2017 vraag 7

asked 2019-06-30 12:48:29 -0500

Zelf dacht ik dat je naar rechts moest kijken om 'het verleden' te zien en om dus te weten hoe het touw bewoog. Hierdoor dacht ik dat het antwoord A was, maar antwoord C is het juiste antwoord.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 13:00:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze vraag is hier al eens beantwoord.

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

Deze golf is rechtslopend, dus links bevindt zich het gedeelte dat nog moet komen op de y-x grafiek (momentopname) Let er daarbij op dat B pas na 1 periode mee doet.

Het is een gekende tactiek bij dit examen om een y-t grafiek in de gegevens te zetten en een y-x grafiek bij de antwoorden of omgekeerd. En dan liefst met een rechtslopende golf want dat is verwarrend.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-30 12:48:29 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19