Stel je vraag
0

Chemie augustus 2017 vraag 10

asked 2019-06-30 14:37:42 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-30 14:46:53 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Hoe los ik deze oefening op? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 05:22:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij polymerisatie wordt door middel van de initiator de dubbele binding opengebroken (initiatie), waarbij de initiator zich aan één kant bindt. De andere kant van het organische molecuul is tevens radicaal en erg reactief, waarna het een andere dubbele binding zal openbreken. Op deze manier (propagatie) wordt de keten verlengd totdat alle kleine eenheden op zijn.

Voor oplossing C krijg je dan de volgende koppeling.

image description

Hetzelfde dien je te doen voor de andere mogelijke oplossingen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-30 14:49:24 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dubbele binding openbreken en dan dezelfde molecule eraan koppelen. Dan nagaan met welke ruimtelijk oplossing A, B, C, D de gegeven structuur overeenkomt.

Vraagt wat ruimtelijk inzicht.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Niet echt, weet niet goed wat ik aan wat moet koppelen

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-30 15:04:58 -0500 )edit

een pi-binding (of iets met lone pairs) valt altijd aan op H of iets anders met weinig elektronen (nooit op C dat al een pi-binding bevat want de aanvallende elektronen worden dan afgestoten door de reeds aanwezige elektronen van de pi-binding van de verbinding (waarop je wilt aanvallen

Alexi.DePreter ( 2019-07-01 02:38:42 -0500 )edit
0

answered 2019-07-01 02:35:25 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Is het oke als je deze vraag oplost door de pi-binding te laten aanvallen op een beta-H en dan die binding als vertakking te zien en de molecules zo aan elkaar verbind? En kan je ook algemeen stellen dat bij polymerisatie de pi-binding moet aanvallen op een beta-H en liefst niet op een waterstof van beta koolstof omdat je dan nog meer vertakkingen krijgt?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 14:37:42 -0500

Aantal keer gelezen: 424 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19