Stel je vraag
0

bio: plaats alcoholgroep bij RNA

asked 2019-07-01 10:19:59 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

bevindt de alcoholgroep bij RNA zich op 3' of op 2'? En de fosfaatgroep bevindt zich op op 5'? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-07-02 13:36:42 -0500

Ibe.Kurtuldu gravatar image

Fosfaatgroep bevindt zich op de 5’ koolstof en de alcoholgroep op de 3’ koolstof

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-07-01 12:53:03 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

fosfaat 3 en 5, alcohol bij 2 als ik mij niet vergis

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-01 10:19:59 -0500

Aantal keer gelezen: 1,938 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '19