Stel je vraag
0

Fysica - 3.1.4

asked 2019-12-20 04:00:40 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

3.1.4 <c> Als een voorwerp vanuit rust in beweging komt dan is er een resulterende kracht die erop inwerkt. Het correcte antwoord is: ALTIJD WAAR -> volgens mij: soms waar. als je een voorwerp van rust los laat en het voorwerp ondergaat een vrije val? bv: een steen aan een klif naar beneden laten vallen. Dan is de resulterende kracht toch 0 op de steen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-12-20 07:30:32 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Ah ja, ik dacht als een vrije val maar dat is als het voorwerp al in beweging is. Dank u Myriam

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-12-20 07:22:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je een steen los laat dan werkt de zwaartekracht er op in.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-12-20 04:00:40 -0500

Aantal keer gelezen: 283 keer

Laatst gewijzigd: Dec 20 '19