Stel je vraag
0

Fysica 3.2.13

asked 2020-01-21 03:39:22 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Ik heb een klein vraagje bij mijn uitwerking. Eerst de beginsnelheid berekenen -> hier doe ik iets fout? Ik kom niet om 10.wortel10 maar v0 = 100m / wortel10

Kan iemand mij helpen? :-) Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-01-27 07:26:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De beginsnelheid is juist.

De kinetische energie die aan de kogel moet gegeven worden is mv²/2 (dit is 10^4/2)

Deze kinetische energie moet nu uit de veer komen volgens de formule E= k (delta l)²/2

Zo moet je toch komen tot k = 10^4

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah, ik had een rekenfout gemaakt in mijn verdere berekening van de oefening. Bedankt!

Tinne.Wilms ( 2020-01-28 06:54:04 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-01-21 03:39:22 -0500

Aantal keer gelezen: 266 keer

Laatst gewijzigd: Jan 27 '20