Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheid 9

asked 2020-03-11 08:56:04 -0500

Adara gravatar image

image description

De gemakkelijkste manier om vast te stellen of een organisme homozygoot is voor een dominante eigenschap is terugkruising met homozygoot recessief organisme.

Ik begrijp het niet goed. Homozygoot dominant AA en homozygoot recessief aa. Het geeft toch Aa?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-04-13 01:33:47 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd, en hierdoor weet je zeker dat je eerste organisme dominant was voor beide kenmerken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-03-11 08:56:04 -0500

Aantal keer gelezen: 399 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '20