Stel je vraag
0

1.4.4 wiskunde stelsels en mengsels

asked 2020-03-12 19:18:48 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Hallo, ik zou graag willen weten of mijn bewerkingen juist zijn. image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-03-13 03:01:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Mirac, Ik kan het niet goed lezen, maar het lijkt mij dat je enkel de rechterzijde hebt opgelost. Daar klopt het dat C>5/4.

Om dit volledig op te lossen zou ik een tekenschema maken van x en y in functie van C en hier uit afleiden waar zowel x als y positief zijn. Dan heb je ook de andere zijde.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-03-12 19:18:48 -0500

Aantal keer gelezen: 435 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '20