Stel je vraag
0

fysica 3.3.3.3

asked 2020-04-21 06:27:17 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Hallo, bij deze oefening probeerde ik de Fcp te delen door Fz maar ik heb dan een onbekende.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-04-21 09:12:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De slinger staat stil, want in het hoogste punt is de snelheid =0 bijgevolg is Fcp=0.

De enige krachten die er zijn: de touwkracht en de zwaartekracht. Deze zijn niet in evenwicht, want de slinger gaat terug naar de andere kant gaan.

De component van de zwaartekracht in tegengestelde richting van de touwkracht is gelijk aan de touwkracht. De component van de zwaartekracht loodrecht op het touw zal de tangentiale kracht leveren, waardoor er een tangentiale versnelling komt in de richting waarin de slinger zal vertrekken.

Lukt het zo?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-04-21 06:27:17 -0500

Aantal keer gelezen: 251 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '20