Stel je vraag
0

7.2.2 wet van pouillet

asked 2020-05-13 12:32:15 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2020-05-13 12:32:37 -0500

hallo er wordt gezegd dat de lengte en de diameter verdubbeld wordt. we weten dat de oppervlakte A van een draad gelijk is aan PieR^2 waarbij R= Diameter/2 dus is is A: pie(d/2)^2 en dus A=pie(d^2)/4). en als we nu de diameter verdubbelen dan wordt A= pie(D^2)/2 en lengte wordt ook verdubbeld dus weerstand is dan als volgt: R=resistiviteit2L/[pie(D^2)/2]. mijn vraag is, wat ben ik nu hiermee?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-05-13 13:11:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de formule invult zie je dat de teller met 2 vermenigvuldigd wordt en de noemer met 4 vermenigvuldigd wordt. Het netto resultaat is een halvering van de weerstand.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-05-13 12:32:15 -0500

Aantal keer gelezen: 409 keer

Laatst gewijzigd: May 13 '20