Stel je vraag
0

8,4,1 elektromagnetisme

asked 2020-08-04 14:43:32 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

hallo hier heb ik via het vermogen en de spanning mijn stroom uitgehaald nl 10A. maar hoe weet ik nu of de draden elkaar aantrekken of wegduwen? en heb ik hier de lengte L niet nodig van de draden? mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-08-19 12:15:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De lengte l is gegeven (per meter) en de stroom loopt in en terug uit het apparaat, dus in verschillende richting. Wat dit geeft vind je in de theorie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-08-04 14:43:32 -0500

Aantal keer gelezen: 292 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '20