Stel je vraag
0

Fysica gkracht

asked 2016-06-16 05:42:47 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

In o.a. oefening 3.1.7 b) gaat het over de g-kracht. Ik begrijp niet goed wat hier mee bedoeld wordt. IN de oefening ligt de drempel van de g-krachten op 7g , is dit dan 7 * 10N en dus 70 ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-16 07:02:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eén g-kracht wil zeggen dat op het voorwerp een even grote versnelling inwerkt als afkomstig van de zwaartekracht. Dus als je voorwerp 1 kg weegt zou de g-kracht afgerond 10N zijn. Als er 7g op inwerkt spreken we van een versnelling van 70 m/s² en dat is dan 70N voor een voorwerp van 1kg.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-16 05:42:47 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '16