Stel je vraag
1

chemie 7-13

asked 2016-06-17 03:11:21 -0500

Cedric.Henderix gravatar image

updated 2016-06-25 04:15:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo,

Kan er iemand mij vertellen waarom het evenwicht bij volgende reactie naar links verschuift indien NaOH toegevoegd wordt?

2CrO4 + 2h+ --> H2O + Cr2O7

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-23 03:33:07 -0500

Cedric.Henderix gravatar image

Bedankt voor de hulp!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-23 02:53:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Inderdaad, door toevoeging van NaOH voeg je OH- toe. Met H+ wordt er water gevormd. Dit water beïnvloedt het evenwicht (staat rechts) waardoor het evenwicht naar links verschuift. Algemeen: het is van belang de opgaven volledig en grondig te lezen en te analyseren. En dit heb je gedaan. Proficiat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-23 02:38:20 -0500

Cedric.Henderix gravatar image

Er zullen OH- ionen ontstaan waardoor links H2O gevormd wordt? Dit betekent dan eigenlijk hetzelfde als een concentratieverlaging rechts waardoor het evenwicht naar links verschuift?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-19 14:05:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

En Cedric, heb je ondertussen enig idee wat er gebeurt wanneer je NaOH aan dit evenwicht toevoegt?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-17 05:48:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ja dat kan. Maar het is beter wanneer je zelf nagaat wat je doet wanneer je NaOH aan dit evenwicht toevoegt, wat hiervan het gevolg is en waarom. Je verstoort namelijk dit evenwicht en NaOH speelt hierin de cruciale rol.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-17 03:11:21 -0500

Aantal keer gelezen: 254 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '16