Stel je vraag
0

biologie 8.23

asked 2016-06-17 03:32:31 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Kan iemand me hier vertellen wat het juiste antwoord is? We zijn deze oefening namelijk in de les vergeten op te lossen. Ik denk antwoord C maar ik weet het dus niet helemaal zeker.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-22 11:15:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Martine laat weten dat het C moet zijn!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-17 03:32:31 -0500

Aantal keer gelezen: 330 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '16