Stel je vraag
0

wiskunde verdelen van euros

asked 2016-06-17 05:39:23 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

updated 2016-06-17 05:44:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

12 euro’s moeten verdeeld worden over Jan, Piet en Els. Op hoeveel manieren kan je dat doen op voorwaarde dat Jan minimum 4 euro krijgt, Els en Piet beiden minstens 3 euro krijgen en Piet maximaal 4 euro krijgt?

Het lukt me wel om deze vraag op te lossen als ik de mogelijkheden opschrijf, maar niet als ik het met combinaties probeer.

Er zijn nog 2 euros te verdelen en piet nog maar maximum 1 krijgen dus ik dacht dan een combinatie te nemen van 1 uit 1 (1 euro die naar piet gaat) * een combinatie van 1 uit 2 (1 euro die naar Els of Jan gaat) + (of) een combinatie van 2 uit 2 (als piet niks krijgt en 2 keer wordt gekozen uit piet of els), dan kom ik echter 4 mogelijkheden uit en het antwoord moet 5 zijn. Wat doe ik verkeerd ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-17 07:45:51 -0500

updated 2016-06-17 07:55:37 -0500

De mogeijkheden zijn er inderdaad 5: PJ, PE, JJ, JE, EE

De kans is $C_1^1 \cdot C_1^2 + C_0^1 \cdot C_2^{2+2-1} = 1\cdot 2 + 1\cdot 3 = 5$

Voor het tweede deel moet je de herhalingscombinatie toepassen: terugleggen en volgorde doet er niet toe, zowel Jan als Els komen in aanmerking voor de 2 euros. JE en EJ worden als slechts 1 geteld door deze formule te gebruiken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-17 05:39:23 -0500

Aantal keer gelezen: 171 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '16